Plan pracy SU


ZADANIE
ODPOWIEDZIALNI
termin
1.
Prowadzenie bloga
A. Palka, A. Bembenik
cały rok
2.
Niespodzianka na Dzień Edukacji Narodowej
Rada Uczniowska
październik
3.
Prowadzenie protokolarza SU
A. Palka
cały rok
4.
Organizowanie szkolnych dyskotek
Rada Uczniowska
wrzesień
listopad
luty
kwiecień
5.
Prowadzenie gazetki samorządowej
opiekun + N. Roszkowska
cały rok
6.
Szczęśliwe numerki
W.Piskuła, N. Kaczyńska
cały rok
7.
Wesołe dni
M. Adamska, J. Juszczyk, N. Kaczyńska - kl. starsze

W.Piskuła, M. Góra N.Roszkowska - kl. młodsze
cały rok
8.
Konkurs na najaktywniejszą klasę
  1. Bembenik
cały rok
9.
Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez organizacje pozaszkolne
W.Piskuła + opiekun

na bieżąco
10.
Organizowanie własnych akcji charytatywnych (paczka świąteczna)
opiekun
+ Rada Uczniowska
grudzień
11.
Organizacja apeli podsumowujących półrocze i cały rok szkolny
W. Piskuła, N. Roszkowska
styczeń
czerwiec
12.
Poczta walentynkowa i konkursy SU
N. Kaczyńska, J. Juszczyk
luty, cały rok
13.
Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości
członkowie pocztu sztandarowego + W. Piskuła
cały rok
14.
Prowadzenie Informatorka Samorządowego
M. Adamska
W. Piskuła
cały rok

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz